Годишно приключване – ЗДДС и ЗДДФЛ

Годишно приключване – ЗДДС и ЗДДФЛ Дати 02.12.2019 г. Място гр. София, ул. „6ти септември“ 37 Лектори 02 декември 2019 год. 9:00 – 15:00 ПРОГРАМА ЗДДС ЗДДС  – годишно приключване 2019 г. 1. Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г.  Становища на НАП във връзка с…

ОНЛАЙН- Годишно приключване – ЗКПО, Осигуряване и ЗДДФЛ

Годишно приключване – ЗКПО, Осигуряване и ЗДДФЛ Дати 02.12.2020 г. Място ОНЛАЙН Лектори 02 декември 2020 год. 9:00 – 17:15 ПРОГРАМА Закон за корпоративното подоходно облагане 09:00 – 12:30 с Димитър Войнов Промени в ЗКПО през 2020 г.: Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост Промени…