Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020” Отворена процедура: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ За консултации и разработване на Вашето проектно предложение моля, свържете се с нас на телефони 0886847933 и 0879530473 или ни пишете на имейл: office@proadvisebg.com Краен срок за представяне на проектните предложения: 31.10.2016г. – 17:30 ч. Представят се проектни предложения по Приоритетна ос 1: Подобряване…

ПРАКТИКА по ЗДДС при движение на услуги и стоки

ПРАКТИКА по ЗДДС при движение на услуги и стоки Дати 26.10.2016 год. Място гр. София, хотел РИЛА, ул. Калоян 6 Лектори 26 октомври 2016 год. 09:30 – 13:00 Практика по ЗДДС във връзка с движението на стоки и услуги в ЕС и трети страни Определяне мястото на изпълнение на доставките и  защо е важно да…