Управление на възнагражденията, осигуряване, пенсиониране.

Управление на възнагражденията, осигуряване, пенсиониране. Практики и нови моменти. Дата: 31 май 2014 г. от 9:30 до 17:30 часа Лектор: Надя Стайкова, експерт по заплащане и администрация на ЧР Място на провеждане: гр. София, Димитър Хаджикоцев 94 Трудови възнаграждения Работна заплата –          Същност и структура –          Функции и елементи –          Фактори и равнище на работната…