Трудови правоотношения. Отсъствия, създаване на документация. Трудови досиета.

Дати

28.10.2019 г.

Място

гр. Бургас, бул. Демокрация 54, Gran Via 

Лектор

28 октомври 2019 год.

10:00 – 16:30

Нови задължения за работодателите да наемат хора с увреждания. Квоти, освобождаване.

Трудови правоотношения

Сключване и изменение на трудовото правоотношение

 • Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор.
 • Особености при работа на повече от един трудов договор (при същия или друг работодател).
 • Трудов договор – сключване и видове (по чл. 114, срочни, допълнителен) – особености и допускани грешки.
 • Други договори за работа (граждански, от разстояние, за стажуване и др.) – основания и съдържание.
 • Изменение на трудовия договор– основания и казуси
 • Често допускани грешки от работодателя. Съдебна практика.
 • Необходими документи при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение и при администриране на другите договори. Срокове за подаване на информацията в НАП.
 • Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя

Кафе пауза

Значение на вътрешно фирмените нормативни документи

Отсъствия от работа, документация, специфики, често допускани грешки

 1. Отпуски /платени и неплатени/ – ползване, отлагане, давност, изключения
 2. Отпуск по болест – нормативна уредба, особености
 3. Отпуск по майчинство, особености и примери
 4. Отпуск за обучение, отпуск на редовни студенти, работещи по ТД
 5. Други отсъствия – видове (сватба, раждане на дете, явяване в съда, обществена дейност и др.), основания и начини на ползване

Обедна почивка

Прекратяване на трудовото правоотношение

 1. Прекратяване на трудовия договор – основания и казуси, уволнения, съкращения, обезщетения. Последен работен и първи неработен ден
 2. Прекратяване на трудовия договор при специфични случаи

поради спиране на работа за повече от 15 дни поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата. когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа. поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях. поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.

 • Действия на работодателя при възстановяване на работа на уволнен работник.
 • Трудова книжка – записи, грешки. УП-2 и УП-3.

Трудови досиета – водене по правилата на Регламента /GDPR/ и Закона за защита на личните данни

 1. Документи при постъпване на работа / включително съобразно Регламента/.
 2. Документи при прекратяване на трудовите правоотношения.
 3. Срокове и начини на съхранение на документите в трудовите досиета.
 4. Изисквания за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие.

Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия

Такса за 1 участник 130 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 110 лв. Такса за 1 участник за 2 семинара – 240 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 200 лв. Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации. Участниците получават сертификат.

Срок за записване: до 24.10.2019 г.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация: Получател: Проадвайс Ко ЕООД Първа Инвестиционна Банка IBAN: BG34FINV91501014952806 Основание: Семинар ЧР 28 октомври в Бургас

Регистрация

 • Име и ФамилияДлъжност 
  Add a new row
  *За да добавите повече от един участник натиснете бутона "+"
 • Данни за фактура

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.