Привеждане на новите изисквания към администраторите на лични данни в организациите, работещи в сферата на Туризма


Дати

27.04.2018 год.

Място

гр. София, ВЕНУС конферентен център, бул. Княз Александър Дондуков 9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

Лектори

Евгения Ганчева

Адвокат, Интернет право | Поверителност | Лектор в национални и международни форуми

27 април 2018 год.


09:15 – 13:15

Организациите, които не съгласуват дейността си с GDPR до май 2018 година, но обработват лични данни на лица от ЕС, подлежат на глоба, която е в размер до 4% от годишните им приходи или до 20 милиона евро (което е по-голямо).

Туристическият сектор е силно уязвим, защото дейността по своята същност e свързана със събиране и обработване на лични данни.

КАК НОВИЯТ ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗАСЯГА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И КАКВИ МЕРКИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ?

Научете още факти от експерти.

 • Стратегически цели на новата уредба
 • Ключови промени и различия
 • Дефиниции на основни понятия и термини в GDPR
 • Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните
 • Законосъобразност на обработката на лични данни
 • Оценка на въздействиетo

Кафе пауза

11:00-11:15


 • Задължителна документация
 • Трансграничен пренос на данни
 • Регистри
 • Практически насоки и стъпки, които трябва да предприемат туристическите предприята, за да отговорят на новите изисквания
 • Практически задачи и тестове

Лектор

Евгения Ганчева

Адвокат, Интернет право | Поверителност | Лектор в национални и международни форуми


Такса за 1 участник: 120 лв., не се начислява ДДС. За втори и следващ участник от една фирма – 100 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-пауза.

Срок за записване: до 25.04.2018 г.


Регистрация

 • Име и ФамилияДлъжност 
  Add a new row
  *За да добавите повече от един участник натиснете бутона "+"
 • Данни за фактура

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.