Ефективното и ефикасното вземане на решения е в основата на успеха на всеки предприемач. „Разбирането как да вземате точните решения в момент на напрежение или преход е отправната точка за вземане на по-информирани такива в бъдеще. Вашият уникален стил на вземане на решения говори за силните и слабите ви страни“, казва Jeffrey Shinabarger, автор на „Yes or No: How Your Everyday Decisions Will Forever Change Your Life“. Той разграничава 7 стила на вземане на решения.

1.Колективни разсъждения. Хората с този стил естествено събират група от мнения, преди да вземат решение. Груповият консенсус е стъпка напред за такъв тип ръководител.

2.Задвижвани от данни. Статистическите данни и цифрите са в основата на решенията на тези хора. Те отделят време за да проучват, организират и разсъждават, преди да се придвижат напред.

3.Реакция на чувства. Този тип хора взимат бързи решения, разчитайки на чувства, емоции и интуиция. Те нямат нищо против да поемат рискове и да се движат уверено напред.

4.Списък „за и против“. Хората с този тип подход се придвижват напред, след като методично са разгледали плюсовете и минусите на всяко решение. Техните списъци им дават увереност и предварително планирано бъдещето.

5.Духовно напътствие. За този тип хора е характерно да останат близо до духовните си убеждения и да слушаш внимателно ясен вътрешен глас, които ги насочва към посоката, която да поемат. Молитвата, самотата и отстъплението са основните им методи за вземане на решение.

6.Историята на живота. Тези хора вземат решения въз основа на своята житейска история. Те искат да посетят на нови места, да поемат рискове и да покажат на света своя успех.

7.Пасивна промяна. Хората с този манталитет са щастливи да продължат напред с почти всяко решение, стига да не трябва да извършват действия. Те избягват конфликти и избират да следват друг лидер.

Източник: Entrepreneur