Обучение за изготвяне на проект по схема „Добри и безопасни условия на труд“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

Дати

10.05.2016 год.

Място

гр. София, ул. Цар Калоян 6, хотел РИЛА

Лектори

Лекторът има богат и успешен опит в разработване и управление на евро проекти, особено по ОП „Развитие на човешките ресурси“

10 май 2016 год.

09:00 – 13:30

1. Представяне на оперативната програма и на схемата

2. Критерии за допустимост на кандидатите

3. Преценка на кандидата за възможности за финансиране на бизнеса му

4. Изисквания към проектните предложения

5. Изисквани документи за кандидатстване и коректното им попълване

Кафе пауза

6. Допустими дейности и разходи, минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране

7. Разработване на проектното предложение – съдържание, описание, продължителност и последователност на дейностите

8. Изготвяне на бюджета на проекта

9. Критерии и приоритети при оценяване на проекта

10. Подаване на проектното предложение, работа със системата ИСУН

Дискусия и практични съвети от лектора

Такса за 1 участник: 108 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 98 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, удостоверение (сертификат), материали, кафе-пауза, консултации.

Срок за записване: до 05.05.2016 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]