ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дати

17.05.2016 год.

Място

гр. София, хотел РИЛА, ул. Цар Калоян 6

Лектори

Евгени Рангелов

магистър по финанси

17 май 2016 год.

09:15 – 17:00

 1. Организация на счетоводната отчетност
 • Специфични счетоводни сметки в индивидуалния сметкоплан на строителното предприятие;
 • Специфични термини и понятия в строителната дейност;
 • Първични и други специфични документи за отчитане на строителната дейност.
 1. Отчитане на основната и спомагателните дейности:
 • Авансови плащания с подизпълнители и доставчици;
 • Отчитане на приходите на готова строителна продукция и изпълнени строително-монтажни работи (СМР);
 • Отчитане на разходите.

Кафе пауза

3. Специфични счетоводно-отчетни задачи на строителното предприятие:

 • Отчитане на приходи и разходи по модела „дял на завършено строителство” и наличие на условия, при които може да не се прилага този модел;
 • Временни и окончателни отбиви;
 • Гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежите;
 • Отчитане на приходи и разходи за временно строителство;
 • Сделки с части от строеж;
 • Инвентаризация на незавършено строителство и специфични активи в строителството.

Обяд

4. Сделки с недвижими имоти: счетоводно и данъчно отчитане

 • Термини и понятия;
 • Сделки със земи /УПИ/ и право на строеж;
 • Сделки за замяна /бартер/.

Кафе пауза

5. Данъчно третиране по ЗДДС на сделките с недвижими имоти

 • Данъчно събитие;
 • Данъчна ставка;
 • Данъчна основа.

6. Дискусия и консултации

Лектор

Евгени Рангелов

магистър по финанси

Такса за 1 участник: 130 лв. За втори и следващ участник от една фирма – 5% отстъпка.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, 2 кафе-паузи, 1 обяд.

Всеки участник получава сертификат.

Цена на книгата „Счетоводство на строителното предприятие с автор Евгени Рангелов – 10 лв. Книгата се поръчва при регистрацията за семинара. 

Срок за записване: до 14.05.2016 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]