Трансферно ценообразуване

Дати

27.04.2016 год.

Място

гр. София, ИНТЕРПРЕД СТЦ, бул. Драган Цанков 36

Лектори

Десислава Калудова

Главен експерт в НАП

27 април 2016 год.

09:30 – 17:30

Програма:

Въведение
1. Свързани лица – Определение (§1, т. 3 от ДР на ДОПК)
2. Трансферно ценообразуване – причини за законово регулиране
3. Правна регламентация в България (ЗКПО и ДОПК)
4. Принцип на независимите пазарни отношения (НПО)

1. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ). Йерархия на методите
2. Анализ на съпоставимостта

Традиционни методи за определяне на пазарните цени:
1. Метод на сравнимите неконтролирани цени. Казус
2. Метод на увеличената стойност. Казус
3. Метод на пазарните цени. Казус

Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:
1. Метод на транзакционната нетна печалба. Казус
2. Метод на разпределената печалба. Казус

Вътрешногрупови услуги
1. Понятие
2. Правила за признаване на разходи при вътрешногрупови услуги
3. Ключове за разпределение
4. Метод за определение на пазарните цени и норми на надбавка

Задължения за документиране на сделките между свързани лица

 

Регистрация на участниците: 09.15 – 09.30
Начало на семинара: 09:30 ч.
Обедна почивка: 13.00 – 14.00 ч.
Кафе-паузи: 11.00 – 11.30 ч. и от 15.30 – 16.00 ч.
Край на семинара: 17.30 ч.

Такса за участие в семинара: 140 лв.

10 % отстъпка за лоялни клиенти и повече от двама участника от една фирма – 126 лв.

Крайната цена е за един участник. Таксата за участие включва учебни материали (вкл. средства за писане), 2 кафе-паузи (кафе/чай, минерална вода), безжичен интернет в залата, сертификат за участие.

Таксата се заплаща по банков път след регистрация и по проформа фактура

Срок за записване: до 21.04.2016 г. или до изчерпване на местата

Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]