ЗДДС

Промени от 1 януари 2016 г. и актуално прилагане. ППЗДДС-промени.

Дати

11.02.2016 год.

Място

гр. София, хотел РИЛА, ул. Калоян 6

Лектори

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

11 февруари 2016 год.

09:30 – 13:00

Промени за 2016 и актуално прилагане на ЗДДС и ППЗДДС

Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2016 г.

  • Определяне на данъчната основа при безвъзмездно използване на стока или услуга за  лични нужди на собственика, на работниците или служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност.
  • Указание на НАП №24-00-15 от 22.01.2016г. за ДДС при ползване на служебни активи за лични нужди.
  • Промени в ППЗДДС.
  • Промени в правилата за определяне мястото на изпълнение при дистанционни продажби
  • Определяне размера на коефициента за изчисляване на частичния данъчен кредит

Кафе пауза

  • Разширяване обхвата на освободените доставки, свързани със здравеопазване
  • Други промени

Актуални въпроси от практиката на НАП по прилагането на ЗДДС

Практика на ВАС и казуси от практиката на Съда на Европейския Съюз

Дискусия и консултации

Лектор

Моника Петрова

Главен експерт по ЗДДС в НАП

Такса за 1 участник:

– за записване и плащане до 05.02.2016 г. – 75 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 70 лв.

– за записване и плащане след 05.02.2016 г. – 85 лв. крайна цена. За втори и следващ участник от една фирма – 80 лв.
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали от семинара, кафе-пауза.

Срок за записване: до 09.02.2016 г.

[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]