Промени 2015 в КОДЕКСА НА ТРУДА, Социалното и здравно осигуряване

Дати

23.10.2015 г.

9:30 – 15:30 ч.

Място

гр. София, бул. „Княз Дондуков” 11, зала ЕВРОПА

Последни промени в Кодекса на труда

 • Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
 • Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г.
 • Задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя
 • Нова уредба за гъвкаво работно време и работно време за непълнолетни
 • Изменения за ползване на различни видове отпуски
 • Нов ред за ползване и отлагане на платен годишен отпуск
 • Отпадане на задължението за правила за ЗБУТ
 • Санкции

Изменения в закона за данъците върху доходите на физическите лица – данъчни облекчения, отстъпки, подаване и приемане на документи по електронен път

Промени при пенсиониране

 • Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж -нови условия за пенсиониране от 01.01.2016 год.
 • Промени в отпускането на пенсиите на учителите и други професии
 • Правила и изисквания за пенсиониране и изплащане на различни видове пенсии

Нови правомощия на Инспекцията по труда

Промени в нормативните уредби за социално и здравно осигуряване

 • Промени в Закона за здравното осигуряване, здравноосигурителен статус
 • Промени в Кодекса за социално осигуряване
 • Промени в Наредба № Н-8, подаване на декларации обр. 1, обр. 3, обр. 6 и други
 • Промени в наредбите за осигуряване
 • Нова наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
 • Осигурителни книжки
 • Задължения и срокове за осигурители, осигурени и самоосигуряващи се лица
 • Промени в ДОПК

Дискусия

Лектор: Надя Стайкова – експерт консултант по управление и администриране на ЧР

Такса: 80 лв.

Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-пауза и сертификат.

Срок за записване: до запълване на местата

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията.

[/vc_column_inner]
[gravityform id=“15″ title=“true“ description=“false“ ajax=“true“]